Home » Baisus vidurvasaris. Stebuklinga žiema (Troliai Mumiai, #5-6) by Tove Jansson
Baisus vidurvasaris. Stebuklinga žiema (Troliai Mumiai, #5-6) Tove Jansson

Baisus vidurvasaris. Stebuklinga žiema (Troliai Mumiai, #5-6)

Tove Jansson

Published 2008
ISBN :
Hardcover
287 pages
Enter the sum

 About the Book 

Muminukas ėjo ir jautė vis didesnį palengvėjimą. Galop net pralinksmėjo, švilpiniavo ir spardė priešais save ledokšnį. Ir tada pamažėle pradėjo snigti. Tai buvo pirmas sniegas po Naujųjų metų, ir Muminukas apstulbo. Viena po kitos snaigės leidosi jamMoreMuminukas ėjo ir jautė vis didesnį palengvėjimą. Galop net pralinksmėjo, švilpiniavo ir spardė priešais save ledokšnį. Ir tada pamažėle pradėjo snigti. Tai buvo pirmas sniegas po Naujųjų metų, ir Muminukas apstulbo. Viena po kitos snaigės leidosi jam ant šiltos nosies ir tirpo. Jis gaudė jas letena, kad valandėlę apžiūrėtų, pakėlė aukštyn akis ir išvydo krintančias iš viršaus, vis daugiau ir daugiau, švelnesnes ir lengvesnes už pūkus.„Tai štai kaip yra,“ galvojo Muminukas. „O aš maniau, kad jos auga iš apačios.“Šaltis atlėgo. Aplinkui nieko daugiau nebuvo matyti, nes trukdė krintąs sniegas, ir Muminuką perėmė toks pat susižavėjimas kaip vasarą, kai brisdavo į jūrą. Jis nusviedė chalatą ir kaip ilgas griuvo į pusnį.„Žiema!“, galvojo jis. „Ir ją galima mėgti!“